Местоположение

ул. Алеко Константинов 10, гр. Гълъбово

0886 002280

ул. Васил Априлов 12 вх.А, 6000 Стара Загора Център, Стара Загора-Stara Zagora.

g.grozev@abv.bg

0886 002280

Аденом на простатата.

February 18, 2018

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) се среща сравнително често при мъже над 60 години. През последните години обаче се забелязва отчетлива тенденция към „подмладяване­то“ на това състояние – то не е рядкост вече и при мъже под 40 години.

Оплакванията са свързани основно със затрудненията в микцията – учестено и затруднено уриниране в зависимост от стадия на заболяването.

Тежестта на симптомите при ДПХ са леки, умерени и тежки. Леките симптоми са свързани с  учестено уриниране предимно нощем. Никтурията често възниква при някаква грешка в диетата, злоупотреба с алкохолни напитки, при продължително стоене седнал. Тези състояния водят до хиперемия (кръвонапълване) на органи­те в малкия таз, набъбване на венозните съдове, а оттук и затрудняване на уринирането. Често при болният е налице уринен позив. В този стадии всички неща, свързани с уринирането, са удължени по време. При умерената тежест на симтомите описа­ните по-горе симптоми продължават да са налице, но са засилени като изява. Параболичната струя при уриниране е изчезнала и урината пада на капки по върха на обувките. Като допълнителен резерв в акта на уринирането се включват и коремните муску­ли. В този стадий може да се появи и задръжка на урината. Появява се и остатъчно количество урина – нормално след микция не се установява урина в пикочния мехур. При тежка симптоматика е налице хронична уринна задръжка. Пикочния мехур е изчерпал своите компенсаторни възможнос­ти, а така също и допълнителният натиск на коремната преса. Може да се появи и ischuria paradoxa – изтичане на урина от препълнения пикочен мехур на капки. Появяват се хидронефроза и хидроуретер. Настъпва и азотемия като проява на Хронична бъбречна недостатъчност.

Причини за развитието на ДПХ са различни и предстои тяхното пълно изясняване. Неотдавна се считаше, че намаленото производство на тестостерон има връзка с образуването на ДПХ. Такава корелация не винаги е задължителна при различните пациенти. Днес се счита, че ДПХ има връзка с функцията на предния дял на хипофизата. Установено е, че увели­чената продукция на гонадотропен хормон от предния дял на хипофизата води до ДПХ. Процесите са много сложни, защото въпреки това доказателство се наблюдава разрастване на периуретрални и парауретралните жлези, които заместват ис­тинската простатна тъкан, без винаги да има увеличена продукция на гонадотро­пен хормон. Противоречиви са и фактите, свързани и с хиперсексуален или хипосексуален начин на живот у мъжа, още повече, че засега няма извест­на рецепта, какво е нормосексуален живот, а оттук и връзката с ДПХ.

ДПХ се формира от три групи периуретрални жлези — двете групи, кои­то са разположени около задната част на уретрата оформят нар. стра­нични дялове, а третата група жлези, разположени около тригонома, субцервикално, оформят т. нар. среден дял. При ДХП се състои постепенното заместване на истинската тъкан на простатата с жлезна или съединителна тъкан, така че накрая простатата всъщност е атрофирала и обвита от простатната капсула.

Клинично ДПХ се представя като: - субвезикален тип – тук най-лесно се поставя диагноза чрез ректално туширане; – интравезикален тип – тук диагнозата трябва да се „види“ ехографски или с цистоскопия; – смесен тип – това е най-честата клинична изява на ДПХ. При такова разрастване ДПХ се предс­тавя под формата на аденоми, които в началото тежат до 30-40 гр., а после могат да достигнат и до 300 гр. ДПХ води до сериоз­ни обструкции на уринния поток. Прос­татната част на уретера е стеснена симет­рично или асиметрично и относително удължена. Увеличената уринна задръжка съз­дава предпоставки за уринна инфекция. Започват да страдат бъбречният кръвоток и гломерулната филтрация. Наруше­ни са секрецията и реабсорбцията на водата и електролитите.

Диагноза на ДПХ се поставя въз основа на анамнезата, ехографията, дигитално изследване, ПСА. При всеки пациент с Доброкачествената простатна хиперплазия е необходимо да се направи ехографско изс­ледване на бъбреци, пикочен мехур, простата. Заболяването, наподобяващо Доброкачествената простатна хиперплазия е Карцином на простатата. Това е най-важното заболяване в диференциално диагностичен план. Необходимо е болният да бъде щателно изследван. При наличие на данни за рак на простатата задължително се прави тънкоиглена биопсия. Други заболявания със подобни симптоми и клинична картина са: - склероза на мехурната шийка, стриктурите на уретрата. На прегледа и ехографията не се установява ДПХ. При остър и хроничен простатит също са налице дизурични и микционни смущения, но при тях се установява възпаление на простатната жлеза.

Усложненията при Доброкачествената простатна хиперплазия са: ретенция на урината, образуване на камъни в пикочния мехур, уроинфекции, хематурия, ХБН. Ретенцията на урината представлява задръжка на урина в пикочния мехур и невъзможност за уриниране. Това представлява драматич­но състояние, което налага болният да бъде катетиризиран. Образуването на камъни в пикочния мехур и хематурия се среща при пациенти с Доброкачествената простатна хиперплазия, които имат умерена и тежка симптоматика. Възпалителните заболявания са сравнително чес­ти съпътстващи фактори, утежняващи прогнозата на заболяването. Касае се за уретрит, цистит и пиелонефрит . Поява­та им е свързана с катетеризация на болния или като предразполагащ фактор може да послужи някое съпътстващо заболяване като диабет.

Лечението на ДПХ е комп­лексно и се прилага в зависимост от тежестта на симптомите и клиничната картина. Важен момент за начина на лечение е дали пациента има усложнения и каква е големината на простатата. В съвсем начален етап се препоръчва хигиенно-диетичен режим и билкови медикаменти. На по-късен етап се прилагат алфа 1 блокери, блокери на 5 алфа редуктазата. Пациенти, с наличие на усложнения от Доброкачествената простатна хиперплазия и тези, които не се повлияват от медикаментите се препоръчва оперативно лечение.

Трансуретрална резекция (ТУР) на простатата е ендоскопски минималноинвазивен метод и е златен стандарт в оперативното лечение. Лазерните операции на простатата се извършват посредством Зелен лазер и Тилиум лазер като метода е подходящ и при по-големи простатни жлези.

При големи аденоми, усложнени с множество конкременти в пикочния мехур може да се предложи отворена операция. Прогнозата на Доброкачествената простатна хиперплазия  е много добра.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload